สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒


  
   


      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
  
       
       
  


       
 
 
 
 

 

 
 
     
 
 
     
     

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์เบอร์ 042-513973, 088-5574980 โทรสารเบอร์ 042-520940

 

 

 

 

 

 ไฟล์ต้องมีนามสกุลเป็น .jpg,.gif,.png
ความกว้างและสูงมีขนาดไม่เกิน = 150 * 180 Pixel