สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒


  

  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


  
       
 
 
 
 

 

 

ติดต่อ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22


เพิ่มเพื่อน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทรศัพท์ 042-513973,088-5574980 (อำนวยการ) 042-511773,086-4512727(บุคคล) 042-511330(แผน) 088-5699866(การเงิน) โทรสาร 042-513940 email : spm@secondary22.go.th


กลับหน้าหลัก
 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973,088-5574980 (อำนวยการ)   042-511773,086-4512727(บุคคล)   042-511330(แผน)   088-5699866(การเงิน)
โทรสาร 042-513940