สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒


  

  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


  
       
 
 
 
 

 

 


กลุ่มอำนวยการนายวีระ ทับบุญ


ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการ


email : weera@secondary22.go.th


นางยุพา คมขาว


ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ


email : yupha@secondary22.go.th

นางจีรวัฒน์ วงค์คำสี


ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส.4


email : jeerawat@secondary22.go.th

นางสิริรัตน์ ใจทาน


ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฎิบัติการ


email : sirirat@secondary22.go.th


นางสาวสุจิภา ภูผาทอง


ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์


email : sujipa@secondary22.go.th

นางสาวศิริประภา บุรชาติ


ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป


email : siriprapa@secondary22.go.th

นางสาวปาริฉัตร สุวรรณศักดิ์


ตำแหน่ง ธุรการ


email : parichat@secondary22.go.th


นางสาววริศรา พงค์สุภา


ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล


email : waritsara@secondary22.go.th

นางสาวพรพรรณ ตามา


ตำแหน่ง พนักงานบันทึกข้อมูล


email : pornpan@secondary22.go.th

นางวิมลรัตน์ ดวงตา


ตำแหน่ง แม่บ้าน


email : wimonrat@secondary22.go.th


นางสาวอรดี อ่อนอุด


ตำแหน่ง แม่บ้าน


email : oradee@secondary22.go.th

นายชาญสิทธิ์ ดวงจำปา


ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


email : charnsit@secondary22.go.th

นายประหยัด สีสา


ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


email : prayad@secondary22.go.th


นายธงชัย แก้วพระธรรม


ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์


email : thongchai@secondary22.go.th

นายสายันต์ แก้วกงพาน


ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย


email : sayan@secondary22.go.th

นายสุรศักดิ์ พลหนองลวง


ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย


email : surasak@secondary22.go.th

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973,088-5574980 (อำนวยการ)   042-511773,086-4512727(บุคคล)   042-511330(แผน)   088-5699866(การเงิน)
โทรสาร 042-513940