สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒


  

  


  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


  
       
 
 
 
 

 

 


กลุ่มบริหารงานบุคคลนางละม่อม ศิริสวัสดิ์


ตำแหน่ง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล


email : lamom@secondary22.go.th


นางพิมพ์ใจ พนมอุปถัมภ์


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


email : pimjai@secondary22.go.th

นาวสาวกุลกนก แจ่มใส


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


email : kulkanok@secondary22.go.th

นายสิทธิวุฒิ คำโสม


ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


email : sittiwut@secondary22.go.th


นางจันทร์สมร หงษ์ชุมแพ


ตำแหน่ง พนักงานราชการ


email : junsamorn@secondary22.go.th

นางกัลยา สำรองพันธุ์


ตำแหน่ง พนักงานราชการ


email : kunlaya@secondary22.go.th

นางสาวชณัฐปภา สุขฉ่ำ


ตำแหน่ง พนักงานราชการ


email : chanatprapa@secondary22.go.th


นาวสาวพันธ์นิตา คำซาว


ตำแหน่ง ธุรการ


email : pannita@secondary22.go.th


 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๒ (นครพนม - มุกดาหาร) ถนนปิยะมหาราชาลัย อ.เมือง จ.นครพนม 48000
โทรศัพท์ 042-513973,088-5574980 (อำนวยการ)   042-511773,086-4512727(บุคคล)   042-511330(แผน)   088-5699866(การเงิน)
โทรสาร 042-513940